ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะบริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒

Arrow up
Arrow down
A- A A+
  • top-banner-01
  • top-banner-03
  • top-banner-02

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ครั...
๐๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 ...
การประชุมเตรียมพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกา...
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายภ...
ดูทั้งหมด >>

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก ครั้งที่ 1/2560
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายภานุแย้มศรี หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 / ผู้ว...
ดูทั้งหมด >>