A- A A+
  • top-banner-01
  • top-banner-03
  • top-banner-02

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมหกรรมเจ้าพระยา - ป่าสัก EXPO 2016 วันที่ 16 - 20 กรกฏาคม...
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่า...
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี ร...
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิ...
ดูทั้งหมด >>

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประ...
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2559 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏ...
ดูทั้งหมด >>